Actu Média

ligne déco
Sources : l'Humanité

LE MESSAGE EXCLUSIF DE LULA AUX LECTEURS DE L’HUMANITÉ

Depuis sa prison, l’ancien président nous a fait parvenir ce texte où il remercie les marques de soutien et appelle à poursuivre la mobilisation pour sa libération et pour le respect de la démocratie au Brésil.

Le monde regarde aujourd’hui avec inquiétude…

séparation
Sources : l'Humanité

AFFAIRE LEGAY : « IL Y A UNE VOLONTÉ MANIFESTE DE CACHER LA VÉRITÉ »

Pour Arié Alimi, avocat de la militante pacifiste victime de violences policières, à Nice, le 23 mars dernier, les nombreux conflits d’intérêts dans cette enquête rendent impératif un dépaysement de l’affaire hors des Alpes-Maritimes.

Selon les révélations de nos confrères de…

séparation
Sources : Médiapart

Brexit: le sabotage de la volonté des citoyens

Autrefois, on employait le terme de spectacle – du latin spectaculum, « merveille à voir » – pour désigner une pièce de théâtre ou un événement particulièrement sensationnel, dont la vue était censée faire le régal du grand public. Parmi les différents sens historiques du mot,…

séparation

LU, VU, ET ENTENDU

lu

Canigo 2 

- Fava! has vist com segueix lo del Canigó!


- És clar! Penses que té que veure amb la nostra crònica de la setmana passada?


- Home, no siguis paranoic, tampoc tanta gent la llegeix...


- Ha! Ha! En tot cas, es veu que finalment ni els taxis no pujaran al refugi dels Cortalets, ja que no han aconseguit posar-se d’acord entre ells !


- En tot cas, hi veig una forma de justícia: ja que no volen que els particulars utilitzin el seu propi cotxe, al menys tampoc hi haurà possibilitat de pujar pagant sumes astronòmiques, tal com ho denunciàvem, menys injustícia social!


- Sí, mes per un altra costat, s’afegeix una altra injustícia: ara sí que els més fràgils, com la gent gran o els minusvàlids no tindran cap possibilitat d’anar a veure com el sol s’aixeca sobre el Mediterrani, o bé com els pics surten a vegades de la mar de núvols...


- Totes aquestes belleses seran reservades als que tenen bona salut i són capaços de pujar a peu des de Los Masos o de Vallmanya...


- Això fa que no m’ho arribo a creure que la cosa quedarà així...


- Sembla difícil d’imaginar en efecte que de tot l’estiu qui vulgui pujar només ho pugui fer caminant...


- Pensa també que per força hi haurà menys gent:  el gerent del refugi se deu mossegar els dits de la situació!


- En podríem dir una forma de depuració, en aquest cas de tipus «fisiològic»!


- Depuració me sembla un poc violent...


- «Segregació», que te sembla?


- Ja va un poc més bé...


- I «discriminació»? Que en diries de «discriminació»?


- Hau, sem-hi per «discriminació», una paraula molt de moda, a més!

ligne separation article
lu

Canigó

 


- Qué, has signat la petició per impedir passar a la pista que puja al Canigó


 


- Heu, no...


 


- I perquè fas aqueixa cara de pomes agres ? 


 


- Bé, en realitat, no tinc pas ganes de la signar, malgrat que molts companys ho fan, i no vull ferir-los.


 


- Tampoc és una obligació, entenc perquè no ets entusiasta ! Això de voler privar alguns...


 


- Sí és clar, i com sempre els més fràgils, la gent gran, els minusvàlids ...


 


- Poden pujar amb els taxis.


 


- Sí! Pagant una barbaritat ! Si convé faran alguna cosa pels ferits. Quedaran els que tenen salut però pocs diners. I també lo que me fastigueja és aquesta mania d´una naturalesa pura i verge: que la gent que en saben poc de muntanya caiguin en aquestes trampes és una cosa, mes que veritables coneixedors s'hi fiquin no ho acabo d'entendre


 


- És que com sempre, són coses molt més enllà de la raó... l'imaginari és qui mana; lo de la puresa toca una pulsió molt profunda...


 


- Una pulsió que ha portat i porta encara a extrems que fan por, amb vestit de bones intencions...


 


- Com amb certs comportaments religiosos...


 


- Això mateix : ho has vist com els pitjors aiatol·làs no avancen pas dient que volen sotmetre tothom a la seva voluntat; això mai ho diuen, sempre posen per davant el bé, amb preceptes morals... la pulsió pensi que és la mateixa...


 


- Ai Ai Ai! Que me vols fer renyir amb la meitat de les nostres coneixences !


 


- Perquè no fer lo mateix que a la Bollosa: arreglar una pista que va costar molta suor, permetre que els més motivats hi passin ben aviat al matí, després deixem reservat per transports en comú bé de preu, darrere els quals només es pugui baixar en comboi.


 


- I si provéssim de passar per l’humor ? Recordant per exemple com ho dèiem fa poc, allò dels que varen fer petar un tros de muntanya amb dinamita per facilitar l'accés a la pica de les dones a inicis del segle XX...


 


- Ha! Ha! A més vols que ens acusin de discriminació sexual ! Posats a fer humor, fem-ho bé, recordi que algú havia proposat fer un telefèric per pujar al Canigó, tornem a treure la idea ?


 


C@C


 


Traduction


 


Canigou 


 


- Alors, tu as signé la pétition pour interdire la piste qui monte au Canigou?


 


- Heu, non...


 


- Et pourquoi tu fais cette tête de pomme aigre?


 


- Ben en réalité, je n'ai pas envie de la signer, quoique plein de copains le fassent, et je ne veux pas les blesser.


 


- Ce n'est pas une obligation, non plus, et je comprends que tu ne sois pas enthousiaste; le fait de pénaliser certains...


 


- Évidemment, et comme d'habitude les plus faibles, handicapés, personnes âgées...


 


-Ils pourront prendre les taxis


 


- Ouais, et ça leur coûtera un bras! Si ça se trouve on fera quelque chose pour les blessés; il restera les pauvres en bonne santé mais sans argent. En plus, ce qui m'exaspère, cest cette manie d'une nature pure et vierge! Que ceux qui ne savent rien de la montagne tombent dans ce panneau, passe encore, mais que d'authentiques montagnards s'y mettent, je n'arrive pas à le comprendre.


 


- C'est que comme d'habitude, ce sont des trucs hors de la raison: cest l'imaginaire qui commande; le coup de la pureté relève d'une pulsion très profonde...


 


- Une pulsion qui a conduit et cnduit encore ã des extrêmes effrayants, sous couvert de bonnes intentions...


 


- Comme dans certains comportements religieux...


 


- Exactement. On voit bien que les pires ayatollahs n'avancent pas en disant qu'ils veulent soumettre tout le monde à leur volonte. Ils ne disent jamais ça; ils mettent le bien en avant, enveloppé de préceptes moraux... la pulsion est en fait la même...


 


- Aie ! Aie ! Aie! Tu veux me fâcher avec la moitié de nos connaissances !


 


- Pourquoi ne pas faire comme ã la Bouillouse ? On entretient la piste qui a coûté tant de sueur, on permet aux plus motivés de monter avant l'aube,ensuite place aux transports en commun à un prix raisonnable et les descentes se font en convoi derrière ceux-ci.


 


- Et si on essayait de mettre un peu d'humour là-dedans ? En faisant mémoire pa exemple de ce que nous disions il y a peu: le coup de la dynamite, au début du XXeme siècle, ppur faire péter un bout de montagne et faciliter l'accès au sommet, en particulier pour les femmes...


 


- Ha !Ha ! En plus tu veux qu'on nous accuse de discrimination sexuelle ! A y etre, allons jusqu'au bout, quelqu'un a imaginé un jour un téléphérique pour monter au Canigou, c'est peut-être le moment de ressortir le projet!


 


 


 


 


 


ligne separation article
entendu

Frontières

- Recordar la retirada em porta a parlar de fronteres...


- Per exemple de quan anàvem a Figueres amb els autos Sala


- Sí, i com en aquell temps en els autobusos hi havia un xofer i un cobrador


- Avui tan sols hi ha el xofer... i aviat l’autobús es conduirà tot sol!


- És clar ! El cobrador dels autos Sala, del Pertús a Figueres duia unes ulleres amb uns vidres molt espessos, i tenia un accent andalús igualment espès!


- No siguis desagradable, era un immigrat com tants altres, i més valia ell que no els guàrdies civils


- Això sí ! Encara que la part més important de la seva feina no era pas de cobrar, perquè també i sobretot entre el Pertús i La Jonquera recollia tots els passaports, els entregava a la guàrdia civil passant a la Jonquera, i després els tornava en el camí fins a Pont de Molins, on començava a baixar gent... Recordes la lletania dels noms que cantava?


- Ja ! Era tota una historia passar la frontera llavors ; el temps de recollir els passaports, donar-los a la guàrdia civil, esperar que les verificacions fossin fetes, tornar-los a cadascú... I quan tornaves eren els duaners francesos que controlaven si feies pas contraban. Quan eri petit, eri mort de por passant la frontera ...


- Recordo com una vegada no vàrem poder passar perquè el meu nom no figurava sobre el passaport de la mare me sembla.


- I te vares fer una fart de plorar perquè tenies por que te se guardessin.


- Més val recordar-se del dia on van suprimir la frontera i vam passar per l’autopista a noranta per hora!


- Van suprimir controls. Això no vol dir que la noció de frontera hagi desaparegut ni que no tingui cap sentit.


- És clar, ja per començar de fronteres n’hi ha de moltes maneres, i no necessàriament són “Els límits” com els espanyols en diuen, poden ser «pertús”, de la paraula antiga «perthuis», que vol dir «forat», passatge..


- Molt bé home, “venim del nord venim del sud”, com deia el Llach, d’això n’haurem de parlar !


Traduction


- Se souvenir de la Retirada m'amène à parler de frontières...
- Le temps des bus Sala pour aller à Figueres...
- Oui, avec un chauffeur et un "encaisseur" dans les autobus...
- Maintenant il n'y a plus qu'un chauffeur... Et bientôt le bus roulera tout seul!
- C'est clair! "L'encaisseur"  des bus Sala avait des lunettes avec des verres très épais, et un accent andalous tout aussi épais
- Ne sois pas désagréable, c'était un immigré comme tant d'autres et lui au moins n'était pas guardia civil!
- C'est vrai! Même si une partie importante de son travail ne consistait pas seulement ã encaisser...mais aussi et surtout à relever tous les passeports entre Le Perthus et La Junquera, les donner aux guardias civils à la Junquera, puis les rendre à leurs propriétaires avant Pont de Molins, où les premiers voyageurs descendaient... Tu te souviens de la litanie des noms qu'il déclamait?
- Passer la frontière c'était toute une histoire alors. Le temps de ramasser les passeports, les donner à la guardia civil, de les vérifier, de les rendre.... Au retour,  c'étaient les douaniers français qui contrôlaient si tu ne faisais pas de la contrebande. Petit, j'étais mort de trouille en passant la frontière...
-  Je me souviens d'une fois où nous n'avions pas pu passer parce que mon nom ne figurait pas sur le passeport de maman...
- ... Et tu as fondu en larmes parce que tu avais peur qu'on te garde...
- Mieux vaut se remémorer le jour où la frontière a été supprimée et où on pris l'autoroute ã quatre-vingt dix à l'heure...
- On a supprimé des contrôles. Cela ne signifie pas que la notion de frontière ait disparu, ni qu'elle n'ait pas de sens ou d'intérêt.
- Sûr! D'ailleurs, les frontières sont de toutes sortes, et pas seulement "Els limits" comme disent les espagnols; ce peut être des "Perthus", du vieux mot "Perthuis" qui veut dire "trou",  "passage"...
- Parfait mon vieux, "nous venons du nord, nous venons du sud", c'est ce que chantait Llach, faudra qu'on parle de tout ça