Actu Média

ligne déco
Sources : Libération

Aide publique au développement : «La plus importante coupe budgétaire jamais connue»

Alors qu'Emmanuel Macron avait promis que cette aide atteindrait 0,7 % du revenu national brut d'ici 2030, le gouvernement a annoncé lundi une réduction de 141 millions d'euros.
Le gouvernement «tiendra la parole de la France» sur la question du déficit, confirmait lundi Gérald Darmanin, ministre des Comptes…

séparation
Sources : Libération

Pollution de l’air : le Conseil d’État enjoint au gouvernement d’agir

Mercredi, la plus haute juridiction administrative a demandé au gouvernement d’agir dans les meilleurs délais contre la pollution de l’air aux particules fines PM10 et au dioxyde d’azote. Une décision inédite pour cette instance.

 

 

séparation
Sources : L'Humanité

Loi travail. Extension du CDI de chantier, en marche vers la précarité généralisée

 

Cumulant les inconvénients sans les avantages de l’intérim et du CDD, le CDI dit de chantier ou de projet est dans les plans du gouvernement. Un contrat de travail précaire, sans durée prédéfinie, que l’employeur peut rompre à sa guise.

séparation

LU, VU, ET ENTENDU

lu

De l'escut medieval a les estelades modernes  

Hom podria pensar que les banderes, heretades del passat on en temps de guerres i conflictes els escuts, blasons i emblemes servien per identificar qui els portava en nom d'una família, d'una ciutat o d'un territori, caurien en desús.


Aquests trossos de tela rectangulars son sempre vius, els veiem massivament en trobades esportives, a les rutes del Torn de França en mans d'espectadors entusiastes.


Cada nació té una bandera que l'identifica, fins i tot els gitanos o poble romaní, que no tenen país o territori propi en tenen una de recent (blava i verda amb una roda al mig). El català es molt primmirat semànticament. S'estimara mes dir la senyera que no pas la bandera catalana, i mai dirà la senyera espanyola.


La senyera té el seu origen dins la bandera de la corona d'Aragó, les famoses « quatre barres ».


Des de fa alguns anys, descobrim estelades als balcons de les cases a Catalunya i en totes les manifestacions, fins i tot en fan onejar seguidors de l'Usap sense saber què representen realment.


Hi han dos tipus d'estelades. Son d'origen recent, no oficials, inspirades de la bandera cubana. Una amb un estrella blanca dins un triangle blau, i una altra amb l' estrella roja dins un triangle groc, les dues reivindiquen la independència. Per la primera, el blau simbolitza el cel i l'estel blanc la llibertat i per l'altra l'estel roig representa la idea de república socialista i de lluita contra l'opressió


 


Traduction


De l'écu médiéval aux “estelades” modernes


On aurait pu penser que les drapeaux, hérités du passé où en périodes de guerres et conflits les écus, blasons et emblèmes servaient à identifier ceux qui représentaient une famille, une cité ou un territoire, tomberaient en désuétude.


Ces morceaux de tissu rectangulaires sont toujours présents, nous les voyons massivement lors de rencontres sportives, sur les routes du Tour de France agités par des spectateurs enthousiastes.


Chaque nation a un drapeau qui l'identifie, jusqu'aux gitans ou peuple romani, qui sans avoir de pays ou territoire propre, ont le leur depuis peu (bleu et vert avec une roue au milieu). Le catalan est très tatillon, sémantiquement, sur le sujet. Il préférera dire « la senyera » plutôt que drapeau catalan, et ne dira jamais la senyera espagnole.


La senyera tient son origine du drapeau de la couronne d'Aragon, les fameuses « quatre barres ».


Depuis quelques années, nous découvrons des estelades sur les balcons des maisons en Catalogne et dans toutes les manifestations, jusqu'aux fans de l'Usap qui les brandissent sans trop savoir ce qu'elles représentent.


Il y a deux types d'estelades. Elles s'inspirent du drapeau cubain et n'ont pas un caractère officiel. L'une avec une étoile blanche dans un triangle bleu et l'autre avec l'étoile rouge dans un triangle jaune, les deux revendiquent l'indépendance. Pour la première, le bleu symbolise le ciel et l'étoile blanche la liberté, et pour l'autre l'étoile rouge représente l'idée de république socialiste et de lutte contre l'exploitation.

ligne separation article
lu

Sant Joan, festa nacional dels Països Catalans

Sant Joan no solament es patró de Perpinyà. Es amb el solstici d'estiu i el record de la sega dels camps, el tret de sortida de les festes de la temporada estiuenca.


Si té reminiscències religioses amb el naixement de Joan Baptista, profeta precursor de Jesús, i per això s'havia conegut aquest dia com el « Nadal de l'estiu », es avui dia un festa totalment pagana retrobant la seva essència original. Als Països Catalans i a tota la Mediterrània, la nit de Sant Joan es caracteritza per tres elements : el foc, l'aigua i les herbes remeieres. Especialment a Catalunya Nord, amb la baixada de la flama del Canigó i les festes populars amb fogueres a tots els vilatges. El foc i l'aigua amb els primers banys a les fonts, als rius i a les platges, eren considerats com elements de purificació. I evidentment les herbes de la Sant Joan amb les seves virtuts medicinals. Recordem que el ramellet de la Sant Joan es constituït de 4 plantes, diuen que es a Montoriol i a la vall d'Eina que es troben més fàcilment a l'encop : la sempreviva, la noguera, el pericó groc i la mort-i-viu.


La nit més curta de l'any és una nit màgica celebrant també l'exaltació de la vida i de l'amor, que cal acabar menjant una coca de Sant Joan.


Recentment han sorgit iniciatives d'associacions i municipis de Catalunya per proclamar el 24 de juny, festa nacional dels Països Catalans.


Per Sant Joan, els focs se salten pel davant.


Per Sant Pere, els focs se salten pel darrera.


Traduction


Sant Joan, fête nationale des Pays Catalans


La Saint Jean n'est pas seulement le patron de Perpignan. C'est avec le solstice d'été et le souvenir de la fauche des champs, le coup d'envoi des festivités estivales.


Si elle a des réminiscences religieuses avec la naissance de Jean Baptiste, prophète précurseur de Jésus, et c'est pour cela qu'elle était connue sous le nom de “Noël de l'été”, c'est aujourd'hui une fête totalement païenne retrouvant son essence originelle. Dans les Pays Catalans et dans toute la Méditerranée , la nuit de la Saint Jean se caractérise par trois éléments: le feu, l'eau et les herbes aux vertus médicinales. Spécialement en Catalogne Nord avec la descente de la flamme du Canigó et les réceptions festives dans tous les villages. Le feu et l'eau avec les premiers bains dans les fontaines, rivières et plages étaient considérés comme purificateurs. Également les herbes de la Saint Jean avec leurs vertus médicinales. Rappelons qu'elles sont au nombre de quatre à constituer le bouquet, ce serait, dit-on, à Montauriol et dans la vallée d'Eyne, qu'on les trouverait le plus facilement: l'orpin, l'immortelle, le millepertuis et le noyer.


La nuit la plus courte de l'an est une nuit magique qui célèbre aussi l'exaltation de la vie et de l'amour, et qu'il convient de terminer en mangeant une “coca” (gâteau) de Sant Joan.


Récemment, des initiatives d'associations et de municipalités de Catalogne se sont fait jour pour demander que le 24 juin soit proclamé fête nationale des Pays Catalans.


Pour la Saint Jean, les feux se sautent en avant.


Pour la Saint Pierre, les feux se sautent en arrière.


 


 


 

ligne separation article
entendu

Amb el somriure, la revolta !

Tothom ha reconegut el títol d'un àlbum del cantant Lluís Llach. Cada una de les seves cançons es un missatge enviat als catalans i al mon : l'amor, la resistència, l'esperança...


Després del Llach-cantant, el Llach-vinyater restaurant un celler de grans vins al Priorat, el Llach-humanitari amb la seva Fundació ajudant una comunitat rural de Senegal (pesca sostenible i projecte educatiu), el Llach-escriptor amb novel·les èpiques, socials i històriques, i finalment el Llach-polític. Llach es ara diputat al Parlament de Catalunya dins la coalició independentista « Junts pel Si ». Tot plegat, una coherència, un humanisme, un compromís polític de país i universal i una gran honestedat.


La seva aparició a Perpinyà fa una setmana era per parlar de l'actualitat i del futur de Catalunya. Defensa el SI al referèndum anunciat pel 1er d'octubre amb la pregunta : « Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república ? »


Opina que el procés es irreversible. Europa té interès a acceptar Catalunya com a nou estat i l'estat espanyol cedirà després de cridar perquè també es el seu interès i que la voluntat popular es massiva i democràtica. Ha dit també que Catalunya Nord trauria benefici d'una Catalunya independent.


 


Traduction


 


Avec le sourire, la révolte !


Tout le monde aura reconnu le titre d'un album du chanteur Lluis Llach. Chacune de ses chansons est un message adressé aux catalans et au monde: l'amour, la résistance, l'espérance...


Après Llach-chanteur, Llach-vigneron restaurant un domaine de grands vins au Priorat, Llach-humanitaire avec sa Fondation aidant une communauté rurale au Sénégal (pêche durable et projet éducatif), Llach-écrivain avec des romans épiques à contenu social et historique, et finalement Llach-politique. Llach est aujourd'hui député au Parlement de Catalogne dans la coalition indépendantiste “Junts pel Si”. Le tout dans une cohérence, un humanisme, un engagement politique pour son pays et universel dans une grande honnêteté.


Lors de sa venue à Perpignan il y a une semaine, il a présenté son point de vue sur l'actualité et le futur de la Catalogne. Il défend le OUI au référendum convoqué pour le 1er octobre sur la question : ” Voulez-vous que la Catalogne soit un état indépendant en forme de république ? 


Il pronostique un processus irréversible. L' Europe a intérêt à reconnaître la Catalogne en tant que nouvel état et l'état espagnol cédera après avoir résisté parce qu'au final il y va aussi de ses intérêts et que la volonté populaire est massive et démocratique. Il a aussi indiqué que la Catalogne Nord retirera des bénéfices d'une Catalogne indépendante.