Actu Média

ligne déco
Sources : l'Humanité

LE MESSAGE EXCLUSIF DE LULA AUX LECTEURS DE L’HUMANITÉ

Depuis sa prison, l’ancien président nous a fait parvenir ce texte où il remercie les marques de soutien et appelle à poursuivre la mobilisation pour sa libération et pour le respect de la démocratie au Brésil.

Le monde regarde aujourd’hui avec inquiétude…

séparation
Sources : l'Humanité

AFFAIRE LEGAY : « IL Y A UNE VOLONTÉ MANIFESTE DE CACHER LA VÉRITÉ »

Pour Arié Alimi, avocat de la militante pacifiste victime de violences policières, à Nice, le 23 mars dernier, les nombreux conflits d’intérêts dans cette enquête rendent impératif un dépaysement de l’affaire hors des Alpes-Maritimes.

Selon les révélations de nos confrères de…

séparation
Sources : Médiapart

Brexit: le sabotage de la volonté des citoyens

Autrefois, on employait le terme de spectacle – du latin spectaculum, « merveille à voir » – pour désigner une pièce de théâtre ou un événement particulièrement sensationnel, dont la vue était censée faire le régal du grand public. Parmi les différents sens historiques du mot,…

séparation

LU, VU, ET ENTENDU

lu

Transfronterer ?

Ets transfronterer tu?


Què vols dir?


És que tot és transfronterer ara, el turisme, el comerç, la solidaritat, la prostitució, la delinqüència ...


Que me dius ara, on vols anar amb aixó?


És simple, si vius d’un costat de la frontera i vas a fer quelcom de l’altre costat, ets transfronterer.


Fins aqui te segueixi. Si vaig a un restaurant a l’Empordà, o si veig uns catalans que venen a comprar formatge o altra cosa al Rosselló...


Tots transfronterers!


És normal, amb aqueixa Europa que és pas acabada de fer i que sé pas si l’acabaran mai, la gent s’espavila, va d’un costat i de l’altre. Que té de mal això, me diguis pas que vols tornar a tancar les frontera?


No, mes és evident que n’hi ha alguns que quan van d’un costat ide l’altre ho fan pas amb bones intencions. Fa uns dies a Figueres hi ha hagut cops de fusell una nit, sembla que era una historia de drogues; i com que els que han tirat amb el fusell han marxat amb un cotxe amb matrícula francesa, ja es parla de delinqüència transfronterera.


D’acord és lo que te deia, si aqueixa Europa és pas capaç de se posar d’acord és campi qui pugui.


Lo que te vull dir és que Europa i la frontera són pas els culpables de tot. Si ve algú de l’Auda a tirar un cop de fusell a Perpinyà parlarem pas de delinqüència transdepartamental oi? I si algú de Ceret va a comprar droga a Perpinyà parlarem pas de delinqüència transcomunal ?


Vist així tenes raó. I vist així me faria avorrir el concepte de transfronterer...queda que de fronteres n’hi ha moltes, i n’hi ha moltes que les tenim dins el cap.. I ja saps que tot el que passa entorn de les fronteres ho trobo apasionant.


Tranquil·litza-te pensa que l’amor no té fronteres!


 
ligne separation article
lu

Temporada de visanencs


Ja està, han tornat els visanencs a Perpinyà


 


Si, capelles i altres llocs històrics que s’omplen de centenars de fotos...


 


Llocs històrics... i fotos histèriques, com més espectaculars possible, sang i fetge, morts i ferits de tots colors, com més imatges de sofriments possible.


 


...allò d’aquella revista que fa uns anys feia la seva promoció amb la formula “el pes dels mots, el xoc de les fotos”


 


Queda lo divertit dels visanencs passejant pels carrers de la ciutat, amb els seus uniformes.


 


Los de dalt del cistell són els fotògrafs, una armilla de color kaki amb cent butxaques, tipus “reporterentempsdeguerra”...


 


...i la màquina de fer fotos al pit, a punt per desembeinar ...


 


La segona categoria són els encarregats de les oficines de premsa, agents d’uns i altres: vestits més amb camisa de menjar fideus, i sempre afinats...


 


Ara, lo que més llueixen uns i altres és l’acreditació oficial, penjada al coll amb un cordó, que cal pas oblidar de guardar, vagis on vagis...


 


Sobretot allà on no serveix de res, al restaurant, passejant pels carrers...


 


Que dius, que no serveix de res: és lo que els identifica i els distingeix del comú dels humans que se troben pel carrer.


 


A més el seu director va gosar dir l’any passat sense cap vergonya que si no hi havia cap exposició sobre lo que passa a Catalunya és perquè no se l’hi havia proposat cap reportatge digne d’interès!


 


Que vols, el sofriment interessa, tan com és lluny, emocionant però a la vegada improbable... el dolor del veí no el volem sentir...


 


Bé, ja tenim entès que ni un ni l’altre no sem fanàtics de Visa, el festival de fotoperiodisme...


 


Queda doncs el pes dels mots!


 


 


 


 


 


Traduction


 


Temps de visanencs


 


 


Ça y est, les visanencs sont de retour a Perpignan.


 


Oui, les lieux historiques se remplissent de centaines de photos...


 


Lieux historiques... et photos hystériques, spectaculaires, faut que ça saigne, morts et blessés de toutes couleurs, avec le plus d’images de souffrance possible...


 


... souviens-toi de l’hebdo qui faisait sa publicité avec  « le poids des mots, le choc de photos »!


 


Reste le côté amusant des visanencs se baladant en ville dans leurs uniformes.


 


Le dessus du panier ce sont les photographes, gilet kaki aux mille poches, façon « reporterentempsdeguerre »..


 


... sans oublier l’appareil photo sur la poitrine, prêt a dégainer!


 


La deuxième catégorie ce sont les attachés de presse et autres agents: plutôt chemise du dimanche et toujours affairés...


 


...Sachant que leur fierté commune c’est le badge qu’ils affichent, pendue à un cordon autour du cou, le passe pour les lieux réservés, mais qu’il ne faut pas oublier d’exhiber, où que tu ailles...


 


Surtout là ou ça ne sert à rien, dans la rue ou au restaurant!


 


Tu parles que ça ne sert à rien: c’est ce qui les distingue du commun des mortels dans les rues!


 


Et puis, rappelons-nous que le directeur a osé dire un jour qu’on ne lui avait pas proposé un seul reportage digne d’intérêt a propos de ce qui se passe en Catalogne!


 


Que veux-tu, la souffrance d’accord, mais tant quelle est loin, émouvante mais improbable;  la douleur du voisin, nous ne voulons pas la voir...


 


Bon, on a compris que nous ne sommes ni l’un ni l’autre des fanas de Visa, le festival de photo journalisme 


 


... Reste le poids des mots...


 


 


 


 


 


 


 

ligne separation article
entendu

Un dit de metafísica

- Què en diries si féssim una mica de metafísica?


- Em vols donar mal de cap o què?


- Home, tampoc hi ha cap necessitat de passar-hi molt de temps. Hi havia una època en un professor de filosofia aconsellava a Font Romeu als seus alumnes, començant l’any, que s’estiressin un vespre sobre l’asfaltat calent i miressin el cel. Primer, imaginant que era infinit... Davant la dificultat, i el mal de cap que començava, que pensessin aleshores que era finit... i quan el fet de demanar-se llavors què hi havia a darrera els hi donava més mal de cap, que s’aixequessin abans d’haver de prendre un doliprane !


- Ho veus ! No tinc ganes de prendre cap doliprane !


- Tranquil ! Fins i tot el gran filòsof francès Descartes deia que la metafísica, pas més de cinc minuts cada dia !


- Bé, mes que te pica amb això de la metafísica i del finit o infinit del cel


- Doncs al mig de les notícies d’aquest estiu, hi havia la de la descoberta del ALMA ?


- És un telescopi gegant, al Xile, gestionat per un consorci internacional. Han fet una descoberta extraordinària : 39 “galàxies negres” 


- Es veu que normalment apareixen com zones negres, perquè són massa antigues, mes constitueixen “veritables fonts de llum en el domini de les ondes mil·limètriques” ... i no m’emprenyis amb preguntes, que jo tampoc no entenc lo que vol dir !


- Calma: molt velles oi ? Fins a quin punt ? I com de grans ?


- Daten dels dos primers miliards del nostre univers, nascut en fa tretze. Per la seva massa, és d’uns 50 miliards de masses solars, tal com la nostra galàxia. Afegeix que són mortes des de fa uns 12 miliards d’anys i ja veus com relativitza moltes de les nostres preguntes...


- Potser, mes ja comença a venir el mal de cap.


- Deixem ho estar si vols, i parlem de l’USAP...


- Ups ! Què estaves dient de l’edat de les teves galàxies


C&C


 


Traduction


Deux doigts de métaphysique


- Qu’est-ce que tu dirais de faire un peu de métaphysique?


- Tu veux me donner mal à la tête ou quoi?


- Attends, il n’est pas nécessaire non plus d’y passer trop de temps. A une époque il y avait un prof de philo au lycée de Font Romeu qui conseillait en début d’année à ses élèves de s’allonger le soir sur le goudron encore chaud et de regarder le ciel. D’abord en imaginant qu’il était infini... face à la difficulté, et au début du mal de tête, qu’ils songent alors que c’était fini... et lorsque le fait de se demander du coup ce qu’il y derrière donnait encore plus mal à la tête, qu’ils se lèvent avant de devoir prendre un doliprane!


- Tu vois! Moi, je n’ai aucune envie de devoir prendre un doliprane!


- Du calme! même le grand philosophe français Descartes disait « la métaphysique, pas plus de cinq minutes par jour!


- Bon, mais qu’est-ce qui te prend avec ces histoires de métaphysique et de ciel fini ou infini?


- Voilà qu’au milieu des infos de l’été, il y a elle de la découverte de l’ELMA ?


- C’est un téléscope géant, au Chili, géré par une association internationale. Ils ont fait une découverte extraordinaire: 39 galaxies noires ?


- Apparemment, elles constituent des « zones noires », parce qu’elles sont trop anciennes, mais « deviennent de vraies sources de lumière dans le domaine des ondes millimétriques »... et ne viens pas m’emmerder avec des questions, moi non plus je ne sais pas trop ce que ça veut dire!


- Du calme! très vieilles, donc. De combien? et de quelle taille?


- elles sont nées au cours des deux premiers milliards de notre galaxie, qui est vieille de treize. Pour leur taille, elle est de l’ ordre de 50 milliards de masses solaires, soit celle de notre galaxie.Ajoute quelles sont mortes depuis une douzaine de milliards d’années, et voila qui relativise beaucoup de nos préoccupations...


- Possible, mais je commence à avoir mal au crâne.


- Laissons ça si tu veux, et parlons un peu de USAP.


- ...Oups, où tu en étais à propos de l’âge de tes galaxies?