Actu Média

ligne déco
Sources : Libération

 En Tunisie, les femmes ont désormais le droit d'épouser des non-musulmans

 

Les Tunisiennes de confession musulmane pourront désormais se marier dans leur pays avec des non-musulmans, les circulaires ministérielles empêchant ces unions ayant été abolies, a annoncé jeudi la porte-parole de la présidence. «Tous les textes liés à l’interdiction du mariage de la…

séparation
Sources : Libération

Boris Johnson défie Theresa May sur le Brexit

Le ministre des Affaires étrangères a publié une tribune vantant un Brexit dur, perçue comme une critique de la Première ministre britannique et un défi à son autorité.

 

Boris Johnson dispose d’une grande qualité. Il peut être «très amusant», a déclaré…

séparation
Sources : L'Humanité

Réforme XXL du code du travail, feu-vert pour les ordonnances et après ?

C’est fait, la loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures pour réformer le code du travail. Reste encore à les ratifier.

Après le feu vert du Conseil constitutionnel par délibération du 7 septembre 2017 , samedi 16 septembre a été…

séparation

LU, VU, ET ENTENDU

lu

Especialitats llamineres catalanes

Quan s’apropa Nadal i cap d’any, hom pensa, vés a saber per què, a menjar, menjar..., molt i si possible coses originals i diferents del costum. Si els catalans no som els mes famosos en la producció de fetge gras, oques, tòfones, caviar i altres menges que solem gastar en aquest període, ens lluïm amb els postres i les llaminadures on tenim especialitats ben genuïnes.


Recordo amb nostàlgia les boniques capses de torrons d’una confiteria local amb una publicitat en català « Nadal sense tourrous, no es festa per dingus ! ». Malgrat les faltes d’ortografia, tothom l’entenia, i durant anys la capsa de ferro servia per posar-hi els terrossos de sucre. Doncs si, el torro es una especialitat nostra, de Xixona, Alacant, Agramunt fins a Perpinyà, en tenim de tota mena: massapà, durs amb avellanes, de crocant, amb fruita, amb nata, gemes d’ou, de crema catalana, però sempre amb sucre i mel. Una altra especialitat son les neules. En forma de tub cilíndric de 20 cm de llargada, fines i fràgils, les neules es mengen soles o sucades dins un got de cava o xampany.


Per Nadal, neules i torrons, i per tot l’any rosquilles, les més bones essent les de l’artesà ...Touron, el ben anomenat, a Arles de Tec, sense descuidar els crocants de Sant Pau a la Fonolleda.


Per fer cagar el tió, la vigília o el dia de Nadal, la lletra més tradicional cantada pels infants, tot picant ben fort sobre el tronc, diu: « Caga tió, caga torró, d’avellana o de pinyó, o quelcom de millor »!


Altaveu


Traduction


Spécialités gourmandes catalanes


A l’approche de Noël et de la fin de l’année, on pense, allez savoir pourquoi, à manger, manger... beaucoup, et si possible des mets moins communs qu’à l’ordinaire. Si les catalans se sont pas les meilleurs pour le foie gras, les oies, les trufes, le caviar et autres produits que nous avons coutume de consommer en cette période, nous sommes bien placés en matière de desserts et gourmandises avec des spécialités authentiques.


Je me souviens avec nostalgie des belles boîtes de tourrons d’une confiserie locale avec une publicité en catalan « Nadal sense tourrous, no és festa per dingus!». Malgré les fautes d’orthographe, tout le monde comprenait, et pendant longtemps la boîte en fer conservait ensuite les morceaux de sucre. Et bien oui, le tourron est une de nos spécialité, de Xixona, Alacant, Agramunt jusqu’à Perpignan, nous en avons de toute sorte: massapà, des durs avec des noisettes, des croquants, avec des fruits, de la crême, du jaune d’oeuf, de la crême brûlée, mais toujours à base de sucre et miel. Les neules constituent une autre spécialité. En forme de tube cylindrique de 20 cm de long, fines et fragiles, les neules se mangent seules ou trempées dans un verre de cave ou champagne.


Pour Noël, des neules et du tourron, et pour toute l’année des rousquilles, les plus fameuses étant celles du confiseur Touron, le bien nommé, à Arles sur Tech, sans oublier les croquants de Saint Paul de Fenouillet.


Pour faire le «Caga Tio», la veille ou le jour de Noël, la comptine chantée par les enfants, tout en frappant très fort sur le tronc, dit: « Caga tió, caga torró, d’avellana (noisette) o de pinyó (de pignon), o quelcom de millor (ou quelque chose d’encore meilleur) »!


 


 

ligne separation article
lu

Democràcia, control i intel·ligència artificial

A cada nou invent de la humanitat es fa un salt qualitatiu i canvia la manera de viure i de treballar. Fou el cas amb la mecanització, la robotització, l’arribada del camí de ferro o l'automòbil.


Segons els experts, la nova revolució en marxa concerneix la intel·ligència artificial, amb robots humanoides o androides i algoritmes que canviaran la nostra vida quotidiana en tots els àmbits de la societat: el treball, la sanitat, el transport, la comunicació, el militar... Aquesta intel·ligència substituirà l’home en moltes feines i serà influent, potser determinant, en les decisions més intimes de cada persona com en els afers públics.


Prendrà la mà sobre l’home aquesta intel·ligència artificial? Afavorirà el poder d’alguns (els mes rics, els científics) sobre els pobles? Afavorirà el benestar social amb el recul o la desaparició del treball, de la pobresa, de les malalties...? Qui manarà ? L’home amb un control legislatiu i democràtic o els robojutges omnipotents? Una vegada mes sorgeix, però aquesta vegada amb dades molt mes concretes, el mite de Frankeinstein o del Golem: un esser creat per l’humà i que escapa al seu control. La intel·ligència artificial traduïda en algoritmes, ja existeix i se desenvolupa a marxa forçada de manera imparable fabricant actors socials invisibles, hiperpotents, capaços d’anar més lluny, mes de pressa i sense equivocar-se, que qualsevol ser humà. Si arriben a funcionar de manera autònoma o rectificant la voluntat humana, què passarà? Acabat el lliure albir. Un exèrcit d’algoritmes reproduint-se i cada vegada més potents pot prendre el control del planeta. Serà la intel·ligència artificial la futura i ultima divinitat que sotmetrà tota la humanitat? Ens encaminem cap al paradís o l’infern ?


Us aconsello llegir la magnifica obra de l’historiador i antropòleg Yuval Noah Harari « Homo Deus, una breu historia del demà» traduïda al català i al francès.


Altaveu


 


Traduction


Démocratie, controle et intelligence artificielle


Chaque nouvelle invention de l’humanité s’accompagne d’un saut qualitatif et d’un changement de notre mode de vie. Ce fut le cas avec la mécanisation, la robotisation, l’arrivée du chemin de fer ou de l’automobile.


Selon les experts, la nouvelle révolution en marche concerne l’intelligence artificielle, avec les robots humanoides ou androides et les algorythmes qui changeront notre vie quotidienne dans tous les secteurs de la société: le travail, la santé, les transports, la communication, l’action militaire... Cette intelligence remplacera l’homme dans bien des travaux et influera, et peut être déterminera, les décisions les plus intimes de chacun de nous comme dans les affaires publiques.


Prendra-t-elle le pas sur l’homme? Favorisera-t-elle le pouvoir de quelques-uns (les plus riches, les scientifiques) sur les peuples? Favorisera-t-elle le bien-être social avec le recul ou la disparition du travail, de la pauvreté, des maladies...? Qui serà aux commandes? L’homme avec un controle législatif et démocratique ou les robot-juges tout puissants? Une fois de plus surgit, mais avec des données plus concrètes, le mythe de Frankestein et du Golem: une créature issue de l’homme et qui échappe à son controle. L’intelligence artificielle traduite en algorythmes existe déjà et se développe à grande vitesse imparablement, fabriquant des acteurs sociaux invisibles, hyper puissants, capables, sans la moindre erreur, d’aller plus loin, plus vite, que n’importe quel être humain. Que se passera-t-il s’ils parviennent à devenir autonomes ou à rectifier la volonté humaine? Quid du libre arbitre. Une armée d’algorythmes se reproduisant et chaque fois plus puissants pourra prendre le controle de la planète. L’intelligence artificielle sera-t-elle la future et dernière divinité à soumettre l’humanité entière? Allons nous vers le paradis ou l’enfer?


Je vous conseille la lecture du remarquable ouvrage de l’historien et anthropologue Yuval Noah Harari «Homo Deus, une brève histoire de l’avenir».


 


 


 


 

ligne separation article
entendu

La festa de les llengües à Cotlliure

Per la tercera vegada Cotlliure ha acollit la festa de les llengües. Una iniciativa de l'associació « Les Labos de Babel d'aquí » . Poesia, presentació de materials, llibres, exposició de moualaqats (poesies en diferents llengües del mon+grafisme i pintura sobre teles) realitzats per artistes i escoles, cançons i debats han interessat unes desenes d'estudiants estrangers de la universitat de Perpinyà (japonesos, ucraïnesos, afgans, indis, amazics, berbers...), representants de comunitats lingüístiques diverses, gent de Cotlliure i espectadors de tota mena. Hem après que hi havia a prop de 7000 llengües al mon i que aquesta rica diversitat era, com moltes espècies animals, amenaçada ja que en mitjana una llengua desapareix cada 15 dies ! Cada llengua, millor que qualsevol altra, expressa les emocions i els matisos propis al territori, al paisatge i a la manera de viure dels seus parlants en un lloc determinat.


Si l'espanyol es la segona llengua la mes parlada al mon i el francès la tretzena, el català ocupa la posició numero 75. Les noves tecnologies poden o accelerar la desaparició d'una llengua o, al contrari, donar-li mes visibilitat i vitalitat. Es el cas del català que ocupa la vintena plaça respecte a l'ús a internet !


A l'estat francès, cap de les llengües regionals no té un estatut reconegut per llei. La Constitució només reconeix, després de la revisió del 23 de juliol del 2008, que les llengües regionals pertanyen al patrimoni de França, el francès essent la llengua de la República.


L'Office Public de la Langue Catalane properament creat per la Regió i el Departament tindrà de fomentar la difusió i l'ús public del català, ajudar l'aprenentatge a l'escola i el mon associatiu a Catalunya Nord. Una feinada en perspectiva !


Altaveu


 


Traduction


La fête des langues à Collioure


Pour sa 3ème édition Collioure a accueilli la fête des langues. Une initiative de l'association « Les Labos de Babel d'aquí ». Poésies, présentations de matériels, livres, exposition de moualaqats (bannières poétiques) réalisées par des artistes et enfants, chants et débats ont interpellé des dizaines d'étudiants étrangers de l'université de Perpignan (japonais, ukrainiens, afghans, hindoux, amazighs, berbères etc...), des représentants de communautés linguistiques diverses, des habitants de Collioure et des spectateurs curieux de toute sorte. Nous avons appris qu'il y avait près de 7000 langues dans le monde et que cette riche diversité était, comme pour beaucoup d'espèces animales, menacée car une langue disparaît en moyenne tous les 15 jours ! Chaque langue, mieux que toute autre, exprime les émotions et les nuances propres au territoire, au paysage et à la manière de vivre de ses locuteurs en un lieu donné.


Si l'espagnol est la seconde langue la plus parlée au monde et le français la treizième, le catalan occupe la 75ème position. Les nouvelles technologies peuvent accélérer la disparition d'une langue ou au contraire lui apporter visibilité et vitalité. C'est le cas du catalan qui occupe la vingtième place concernant les flux sur internet !


Dans l'état français, aucune langue régionale n'a de statut reconnu par la loi. La Constitution ne reconnaît, depuis sa révision en date du 23 juillet 2008, les langues régionales qu'en tant que composantes du patrimoine national, le français restant la langue de la République.


L'Office Public de la Langue Catalane, prochainement créé par la Région et le Département, devra promouvoir la diffusion et l'usage public du catalan, soutenir son apprentissage à l'école et les associations en Catalogne Nord. Un vrai chantier en perspective !