Actu Média

ligne déco
Sources : Libération

 En Tunisie, les femmes ont désormais le droit d'épouser des non-musulmans

 

Les Tunisiennes de confession musulmane pourront désormais se marier dans leur pays avec des non-musulmans, les circulaires ministérielles empêchant ces unions ayant été abolies, a annoncé jeudi la porte-parole de la présidence. «Tous les textes liés à l’interdiction du mariage de la…

séparation
Sources : Libération

Boris Johnson défie Theresa May sur le Brexit

Le ministre des Affaires étrangères a publié une tribune vantant un Brexit dur, perçue comme une critique de la Première ministre britannique et un défi à son autorité.

 

Boris Johnson dispose d’une grande qualité. Il peut être «très amusant», a déclaré…

séparation
Sources : L'Humanité

Réforme XXL du code du travail, feu-vert pour les ordonnances et après ?

C’est fait, la loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures pour réformer le code du travail. Reste encore à les ratifier.

Après le feu vert du Conseil constitutionnel par délibération du 7 septembre 2017 , samedi 16 septembre a été…

séparation

LU, VU, ET ENTENDU

lu

Els vins de la tardor

Les veremes son acabades. Les darreres collites s'han fet del costat de Mauri i de Banyuls. Confidencialment, alguns vinyaters esperen els primers freds i a vegades fins a Nadal per fer veremes tardanes en petites parcel·les seleccionades i elaborar vins d'excepció com els coneguts vins d'Alsàcia de Sauternes. Però en general ja fa dies que el vi ja s'està elaborant dins les botes. Alguns vins envelliran i d'altres arribaran al mercat aviat. Tots els vins que sortiran d'ara endavant i de la darrera verema son els vins de l'any o vins nous. No els cal confondre amb els « vins primerencs », també nous, però que responen a una labelització. Es el tercer dijous del mes d'octubre que s'inaugura la curta temporada de venda i degustació dels vins primerencs. No totes les caves i productors en proposen. Sigui en blanc, negra o rosat, concerneixen principalment els cepatges Chardonnay, Garnatxa blanc i negre, Syrah, Merlot.


Son vins molt afruitats, amb olors persistents i franques, gargamellejants, frescos i fàcils de beure acompanyant una castanyada o embotits.


Mes confidencial encara que el vi primerenc es « el vi forçat ». Els que en fan se compten sobre els dits d'una mà. Es una vella tradició catalana en vies de desaparició. El vi es presoner, sota pressió, dins una bota ben apretada per cercles de ferro, amb una aixeta a baix. Obrint l'aixeta, el vi alliberat raja espumós amb bombolles dins el got.


A la degustació té un gust de moscat lleugerament picant degut al gas carbònic. Es una curiositat i un privilegi pels degustadors.


I per contradir l'adagi, les bones coses s'han de consumir sense moderació.


Altaveu


 


Traduction


Les vins de l'automne


Les vendanges sont terminées. Les dernières rentrées ont été du côté de Maury et de Banyuls. Certains vignerons, confidentiellement, attendent les premiers froids voire Noël pour effectuer des vendanges tardives sur de petites parcelles sélectionnées pour élaborer des vins d'exception comme les fameux vins d'Alsace ou de Sauternes. Mais en général, depuis plusieurs semaines le vin se transforme dans les cuves. Certains vins devront vieillir et d'autres seront bientôt mis sur le marché. Tous les vins qui sortiront à partir de maintenant issus de la dernière vendange sont des vins de l'année ou vins nouveaux. Il ne faut pas les confondre avec les « vins primeurs », eux aussi vins de l'année, mais qui souscrivent à un label. C'est le troisième jeudi d'octobre que démarre la courte période de vente et dégustation des vins primeurs. Toutes les caves et producteurs n'en proposent pas. On les trouve en blanc, rouge et rosé avec comme cépages principaux le Chardonnay, les Grenaches blanc ou noir, la Syrah, le Merlot.


Ce sont des vins fruités, aux arômes persistants et francs, gouleyants, frais et faciles à boire en accompagnement de châtaignes grillées et charcuterie.


Plus confidentiel encore, est le « vin forcé » . Ceux qui en ont se comptent sur les doigts de la main. C'est une vieille tradition catalane en voie de disparition. Le vin est prisonnier, sous pression, dans un fût bien encerclé avec un robinet métallique en bas. En ouvrant le robinet, le vin libéré jaillit mousseux dans le verre ou apparaissent des bulles.


En bouche, c'est un goût de muscat légèrement piquant à cause du gaz carbonique. Une vraie curiosité et un privilège pour les dégustateurs.


Et pour contredire le proverbe, les bonnes choses sont à consommer sans modération.


 


 


 


 


 

ligne separation article
lu

Perpinyà i el restabliment de la Generalitat 

Ara fa 40 anys, dos anys després de la mort de Franco, Perpinyà era l'escenari d'un esdeveniment històric. La Generalitat, abolida el 1939, mantenia una representació simbòlica amb la figura de Josep Tarradellas com a president exiliat a Saint-Martin-le-Beau (Indre et Loire) d'ençà l'any 1954. Oblidat de tots, Tarradellas esperava la seva hora, tossut i silenciós. Inicia els primers contactes amb les forces polítiques de Catalunya a partir de 1976 fins a entrevistar-se amb el cap de govern espanyol i el rei Juan Carlos. Sera finalment a Perpinyà entre els mesos de febrer i setembre del 1977 que tindran lloc les reunions preparant el restabliment de la Generalitat. Tingueren lloc a l'hôtel Pams, a Sant Cebrià, a la Casa Pairal (Castellet) i finalment al Palau Consular de la CCI.


Van tenir un paper d'organitzadors i facilitadors, tots desapareguts: Joan Olibo, batlle de Sant Cebrià, Josep Deloncle, el conservador de la Casa Pairal, Pere Rosas, tècnic a la CCI, Yves Hoffmann i en representació de l'ajuntament Lluís Lliboutry i Pau Alduy.


L'acord final es va signar el 28 de setembre del 1977 a la Cambra de Comerç i Industria de Perpinyà entre els mandataris polítics catalans i espanyols en presència de Josep Tarradellas que sojornava a l'Hôtel de France. El vell dirigent va tornar triomfalment a Barcelona el 20 d'octubre del mateix any, pronunciant al balco del palau de la Generalitat, Plaça Sant Jaume, la famosa frase històrica « Ciutadans de Catalunya, Ja soc aquí ! ».


Es convertirà la Generalitat ara en una república catalana independent ? Perpinyà i Catalunya Nord tornaran a tenir papers en la historia de Catalunya ? El futur es ple d'incògnites i incertituds.


Altaveu


 


Traduction


Perpignan et le rétablissement de la Generalitat


Il y a 40 ans de cela, 2 ans après la mort de Franco, Perpignan était le théâtre d'un événement historique. La Generalitat, abolie en 1939, maintenait une représentation symbolique avec la figure de Josep Tarradellas, son président exilé à Saint-Martin-le-Beau en Indre et Loire depuis 1954. Oublié de tous, Tarradellas attendait son heure, têtu et silencieux. Il initie les premiers contacts avec les forces politiques catalanes à partir de 1976 et des entrevues avec le chef du gouvernement espagnol et le roi Juan Carlos. Ce sera finalement à Perpignan, entre les mois de février et septembre 1977 qu'auront lieu les réunions préparatoires au rétablissement de la Generalitat. Elles eurent lieu à l'Hôtel Pams, à Saint Cyprien, à la Casa Pairal au Castillet et finalement au Palais Consulaire de la CCI.


Des nord catalans, tous disparus, jouèrent un rôle d'organisateurs et de facilitateurs : Jean Olibo, maire de Saint Cyprien, Joseph Deloncle, le conservateur de la Casa Pairal, Pierre Rosas, chargé de mission à la CCI, Yves Hoffmann, et représentants la Ville, Louis Lliboutry et Paul Alduy.


L'acord finalisé a été signé le 28 septembre 1977 à la Chambre de Commerce et d'Industrie entre les mandataires politiques catalans et espagnols en présence de Josep Tarradellas qui séjournait à l'Hôtel de France. Le vieux dirigent retourna triomphalement à Barcelona le 20 octobre de la même année, prononçant au balcon du palais de la Generalitat, Place Sant Jaume, la phrase devenue historique : «  Ciutadans de Catalunya, Ja soc aqui ! » (Citoyens de Catalogne, Je suis enfin ici!).


La Generalitat se transformera-t-elle maintenant en une république catalane indépendante ? Perpignan et la Catalogne Nord joueront-elles encore un rôle dans l'histoire de la Catalogne? Le futur est plein de surprises et d'incertitudes.


 


 

ligne separation article
entendu

Els Fets de Prats de Molló (2)

Potser aviat o mes tard Catalunya serà independent. Aquest vell somni d'un país sobirà, lliure i desvinculat d'Espanya no es recent. Es així que al segle passat, es va organitzar des de Catalunya Nord un complot armat per envair Catalunya i proclamar una república independent. Era al moment de la dict atura del general Primo de Rivera, l'any 1926, quan un coronel de l'exèrcit espanyol i també nacionalista català, Francesc Macià, es trobava a l'exili a França. Macià, potser de manera ingènua, va constituir una xarxa per comprar armes, reclutar soldats i partisans, i va preparar un cop d'estat per alliberar Catalunya. No entrarem en el detall de la historia, sinó en la preparació final que va avortar a Prats de Molló. Macià va instal·lar el seu estat major a la Vil·la Denise entre Prats i La Preste, els voluntaris que varen arribar a ser 500 s'entrenaven del costat de Sant Llorenç de Cerdans.


Poc abans de del dia de l'operació, Macià va ser denunciat per un agent doble a la solde de Mussolini, Recciati Garibaldi que era al cap de 60 antifeixistes italians. Macià que tenia previst ocupar Olot i proclamar la República Catalana va ser detingut amb 111 altres voluntaris. traslladats a Perpinyà, expulsats a Bèlgica i finalment jutjats a Paris. Macià no es descoratjar perquè, de retorn a Catalunya on va ser elegit diputat, va proclamar oficialment la República Catalana el 14 d'abril de 1931. La República va durar ... 4 dies, però Francesc Macià, icona de la resistència i del nacionalisme català, va seguir com a president de la Generalitat fins al 1933.


Cada any es recorden aquests fets a Prats de Molló davant un monument a la vil·la Denise a principis de novembre.


Altaveu


Traduction


Le complot de Prats de Mollo (2)


Peut-être bientôt ou plus tard, la Catalogne sera indépendante. Ce vieux rêve d'un pays souverain, libre et détaché de l'Espagne n'est pas récent. C'est ainsi qu'au siècle dernier, s'est ourdi depuis la Catalogne Nord un complot armé pour envahir la Catalogne et proclamer une république indépendante. C'était l'époque de la dictature du général Primo de Rivera, en 1926, quand un colonel de l'armée espagnole également nationaliste catalan, Francesc Macià, alors en exil en France, décide, peut être naïvement, d'organiser un réseau pour acheter des armes, réunir des combattants, et préparer un coup d'état en vue de libérer la Catalogne. Sans rentrer dans les détails de l'histoire, nous évoquerons la préparation finale qui avorta à Prats de Mollo. Macià installa son état-major à la Vila Denise entre Prats et La Preste, les volontaires, 500 au total, s’entraînant du côté de Saint-Laurent-de-Cerdans. Peu avant le déclenchement de l'opération, Macià fut dénoncé par un agent double à la solde de Mussolini, Recciati Garibaldi à la tête de 60 antifascistes italiens. Macià avait prévu d'occuper Olot et de proclamer la République Catalane, il fût arrêté avec 111 de ses complices, transportés à Perpignan, expulsés en Belgique et finalement jugés à Paris. Macià ne se découragea pas, de retour en Catalogne et élu député, il proclama officiellement la République Catalane le 14 avril 1931. La République dura … 4 jours, mais Francesc Macià, icône de la résistance et du nationalisme catalan, occupa la charge de la présidence de la Generalitat jusqu'en 1933.


Chaque année, ces faits sont commémorés a Prats de Mollo devant le monument à la Vila Denise, début novembre.